Trang 2442, kết quả từ 24411 tới 24420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Trí Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Trí Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Bá Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Trọng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Trọng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đ/c Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Khi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...243724382439244024412442244324442445...74341