Trang 2443, kết quả từ 24421 tới 24430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Cây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Chà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm văn Chà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Chà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Đ/c Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Khanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đ/c Đổng Khô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Đổng Khô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...243824392440244124422443244424452446...74341