Trang 2446, kết quả từ 24451 tới 24460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Đăng Quỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đăng Quỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thị Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Duy Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lang Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thái Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...244124422443244424452446244724482449...74341