Trang 2447, kết quả từ 24461 tới 24470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Kim Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thái Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thái Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lô Sỹ Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lô Sỹ Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Viết Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thái Duy Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Duy Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Thẩm Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thẩm Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 26/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Viết Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Viết Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 16/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bách Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bách Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Ngọc Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...244224432444244524462447244824492450...74341