Trang 2449, kết quả từ 24481 tới 24490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1960, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Ngô Xuân Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Phong - Xã Hưng Phong - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Cấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đỗng Duy Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Duy Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...244424452446244724482449245024512452...74341