Trang 2452, kết quả từ 24511 tới 24520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bành Trọng Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bành Trọng Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lô Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lô Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đậu Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đậu Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Minh Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Khắc Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Xuân Phồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Phồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Sỹ Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỹ Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...244724482449245024512452245324542455...74341