Trang 2453, kết quả từ 24521 tới 24530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Phù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Phù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thái Đình Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Đình Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Minh Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Phố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Đình Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đình Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lang Quế Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang Quế Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Đình Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đình Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Cấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Sầm Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sầm Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...244824492450245124522453245424552456...74341