Trang 2454, kết quả từ 24531 tới 24540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ca, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ca, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...244924502451245224532454245524562457...74341