Trang 2455, kết quả từ 24541 tới 24550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy ổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy ổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 20/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Huy Ôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Huy Ôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Như Oánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Như Oánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lò Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Phạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Hồng Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hồng Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...245024512452245324542455245624572458...74341