Trang 2457, kết quả từ 24561 tới 24570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Khắc Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đậu Bá Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Bá Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quang Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Nhị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nhuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Hồng Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Khắc Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Khắc Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...245224532454245524562457245824592460...74341