Trang 2459, kết quả từ 24581 tới 24590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Công Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Công Nhã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Nhã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quốc Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Ngọc Ngũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Ngọc Ngũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ngũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ngũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Bưởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bưởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...245424552456245724582459246024612462...74341