Trang 2462, kết quả từ 24611 tới 24620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Nghìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Nghìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Xuân Nghiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Nghiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vi Xuân Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Xuân Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Đình Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...245724582459246024612462246324642465...74341