Trang 2467, kết quả từ 24661 tới 24670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thế Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...246224632464246524662467246824692470...74341