Trang 2468, kết quả từ 24671 tới 24680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Võ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Võ Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vương Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phùng Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Xuân Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...246324642465246624672468246924702471...74341