Trang 2470, kết quả từ 24691 tới 24700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quý Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quý Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vương Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Mạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Hữu Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...246524662467246824692470247124722473...74341