Trang 2475, kết quả từ 24741 tới 24750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 16/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Quốc Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quốc Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1961, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...247024712472247324742475247624772478...74341