Trang 2476, kết quả từ 24751 tới 24760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Cự Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cự Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hồ Ngọc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quang Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Công Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Lĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 17/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...247124722473247424752476247724782479...74341