Trang 2478, kết quả từ 24771 tới 24780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mọng Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mọng Văn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đức Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Liệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Ngọc Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Liễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lò Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...247324742475247624772478247924802481...74341