Trang 2479, kết quả từ 24781 tới 24790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Viết Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Viết Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Đình Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hải Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Minh Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thái Doản Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Doản Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...247424752476247724782479248024812482...74341