Trang 2480, kết quả từ 24791 tới 24800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Bình Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đức Kim Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đức Kim Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...247524762477247824792480248124822483...74341