Trang 2481, kết quả từ 24801 tới 24810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Bá Lể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bá Lể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Đức Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Đức Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...247624772478247924802481248224832484...74341