Trang 2482, kết quả từ 24811 tới 24820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Anh Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1976, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Cao Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đình Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Thanh Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thanh Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trung Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...247724782479248024812482248324842485...74341