Trang 2485, kết quả từ 24841 tới 24850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Bường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Côn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Côn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đình Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thế Ôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Ôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Chí Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Chí Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Xuân Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Xuân Chiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...248024812482248324842485248624872488...74341