Trang 2486, kết quả từ 24851 tới 24860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Khởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Hồng Ngại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Hồng Ngại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Hữu Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyện Dong Vời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyện Dong Vời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Đức Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đức Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...248124822483248424852486248724882489...74341