Trang 2487, kết quả từ 24861 tới 24870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1946, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Triệu Văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Bỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Bỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bỉ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...248224832484248524862487248824892490...74341