Trang 2489, kết quả từ 24881 tới 24890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Khắc Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Quang Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thái Bình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bình Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Đức Can

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Can, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Duy Ước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Ước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tân Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tân Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn M Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn M Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Coong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Coong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...248424852486248724882489249024912492...74341