Trang 2490, kết quả từ 24891 tới 24900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn ứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đức Thiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn C Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn C Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đình Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Bá Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Quận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Hữu Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Xuân Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 6/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Cán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Cán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thanh Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...248524862487248824892490249124922493...74341