Trang 2491, kết quả từ 24901 tới 24910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Văn Quần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Quần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Am

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Am, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 29/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Trọng Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...248624872488248924902491249224932494...74341