Trang 2492, kết quả từ 24911 tới 24920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Công Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Trọng Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Trọng Bảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Xuân Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Bề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Bên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...248724882489249024912492249324942495...74341