Trang 2493, kết quả từ 24921 tới 24930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bèn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1961, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Hồng Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Biết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Biết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Bội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Bội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...248824892490249124922493249424952496...74341