Trang 2494, kết quả từ 24931 tới 24940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...248924902491249224932494249524962497...74341