Trang 2495, kết quả từ 24941 tới 24950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vân Văn Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vân Văn Chiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Âu Trọng Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Âu Trọng Cừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Danh Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Chiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Đình Cốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đình Cốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thế Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Huy Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Xuân Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...249024912492249324942495249624972498...74341