Trang 2497, kết quả từ 24961 tới 24970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đức Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Thuận Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thuận Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quang Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Chân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...249224932494249524962497249824992500...74341