Trang 2498, kết quả từ 24971 tới 24980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lương Văn Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Cống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 2/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 20/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Học, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...249324942495249624972498249925002501...74341