Trang 2499, kết quả từ 24981 tới 24990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ La Xuân Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Xuân Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Đ/c Hiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Hiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Lê Văn Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...249424952496249724982499250025012502...74341