Trang 25, kết quả từ 241 tới 250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Giác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Đỗ Dương Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Dương Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 22/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 26/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Ph V Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ph V Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 31/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 26/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...202122232425262728...74341