Trang 2500, kết quả từ 24991 tới 25000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phùng Văn Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Chiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Bá Diễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bá Diễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thiện Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thiện Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Hữu Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Hữu Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Doanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đồng chí: Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Điềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...249524962497249824992500250125022503...74341