Trang 2501, kết quả từ 25001 tới 25010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Xuân Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Dưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Dưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngọc Duân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Duân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...249624972498249925002501250225032504...74341