Trang 2502, kết quả từ 25011 tới 25020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ma Văn Don

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Văn Don, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Quý Bát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quý Bát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Trọng Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Duyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Duyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Bào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Công Thờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Thờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...249724982499250025012502250325042505...74341