Trang 2503, kết quả từ 25021 tới 25030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dư Văn Khì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dư Văn Khì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Yêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đức Xuẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Xuẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 9/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Xọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Quang Xen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Xen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...249824992500250125022503250425052506...74341