Trang 2505, kết quả từ 25041 tới 25050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nông Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lý Trọng Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Trọng Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Sơn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sơn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...250025012502250325042505250625072508...74341