Trang 2507, kết quả từ 25061 tới 25070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lộc Văn Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lộc Văn Trịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lâm Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lục Trung Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Trung Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khoa Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khoa Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 8/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Sầm Minh Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sầm Minh Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 13/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đăng Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đăng Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn THữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn THữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...250225032504250525062507250825092510...74341