Trang 2509, kết quả từ 25081 tới 25090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 24/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Vi Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Vi Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vi Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Tẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tẩy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Be, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1962, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...250425052506250725082509251025112512...74341