Trang 2514, kết quả từ 25131 tới 25140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Sàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nàng Hờ Sài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nàng Hờ Sài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lý Sử Sần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Sử Sần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lạng Văn San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lạng Văn San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chu Văn Sảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Sảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nông ích Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông ích Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Minh Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Sao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lý Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Vi Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...250925102511251225132514251525162517...74341