Trang 2515, kết quả từ 25141 tới 25150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nông Quốc Ráng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Quốc Ráng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nông Văn Rậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Rậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 24/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lảnh Văn Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lảnh Văn Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...251025112512251325142515251625172518...74341