Trang 2516, kết quả từ 25151 tới 25160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Quẫy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Quẫy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Triệu Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 21/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bế ích Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bế ích Quyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Văn Quặn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Quặn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vi Văn Quản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Quản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lãng Văn Quay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lãng Văn Quay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thanh Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Phó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Quang Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...251125122513251425152516251725182519...74341