Trang 2520, kết quả từ 25191 tới 25200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lục Văn Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Văn Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vi Triệu Nháy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Triệu Nháy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Bạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...251525162517251825192520252125222523...74341