Trang 2521, kết quả từ 25201 tới 25210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Ngoạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Công Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Công Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghít, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Văn Ngăm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Ngăm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nông Văn Nại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Nại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...251625172518251925202521252225232524...74341