Trang 2524, kết quả từ 25231 tới 25240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nông Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phùng Văn Lỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Lỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lục Văn Mạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Mạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Miêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Miêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nông Văn Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Mao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mã Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Gia Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Gia Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lý Văn Luồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Luồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...251925202521252225232524252525262527...74341