Trang 2535, kết quả từ 25341 tới 25350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Hàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nông Văn Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Hàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 31/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Triệu Xuân Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Xuân Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Tiến Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Tiến Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nông Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bế Hồng Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bế Hồng Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Văn ém

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn ém, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nông Văn Eng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Eng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...253025312532253325342535253625372538...74341